moderiktig kvinna med mobiltelefon

År från år förändrats klädmodet. Ibland är det små detaljer som förändras medan det vid andra tillfällen är större förändringar. Till stor del handlar modet om vad butikerna har för utbud. Detta åtminstone när det gäller de större etablerade klädföretagen som H&M, Ellos m.m. På så vis kan utbudet sägas styra efterfrågan.

Men samtidigt är det även andra faktorer som starkt påverkar vilket mode som ska vara det gällande. Inte minst inom mindre kretsar, sub-kulturer och i specifika åldersgrupper. En faktor som till stor del påverkar detta är bloggare. Enligt flera undersökningar visar det sig att de bloggare som har tusentals läsare per dag även är de som påverkar ungdomar i betydligt större utsträckning, gällande mode, än vad exempelvis reklam eller utbud i de större butikerna gör. På så vis har bloggare blivit en maktfaktor som modeindustrin blivit tvungen att ta hänsyn till. Detta både gällande vad för slags utbud de ska erbjuda och hur de ska marknadsföra sina produkter.

Just den personliga touch som bloggar är uppbyggda av skapar ett förtroende hos läsaren vilket knappast reklam gör. Här kan olika mode kritiseras, lyftas fram eller förlöjligas helt utifrån bloggarens egna åsikter. Åsikter som snabbt sprider sig till dess läsare och därmed blir det en stark kraft som påverkar konsumtionsvanorna. Men det är ändå personliga åsikter som speglar ett personligt mode. För det är just det som mode i grunden handlar om – att skapa en personlig stil. Detta även om den är inspirerad av andras stilar och åsikter.

Lite grovt kan man ändå säga att utbudet är det som styr de stora modetrenderna medan bloggare och kända personer styr i detalj.